adsense

April 07, 2009

Doa akan Mengadakan Perjalanan atau Bepergian

Doa Singkat
BISMILLAAHI MAJREEHAA WA MURSAAHAA INNA RABBII LAGHAFUURUR RAHIIM

artinya:
Dengan Nama Allah (semoga) menyertai perjalanan dan selamatnya kendaraan ini. Sungguh, Tuhanku, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. (Dari Alqur'an Surah Hud 11 : 41)


Doa LengkapBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM. ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR. SUBHAANALLADZII SAKHKHARA LANAA HAADZAA WAMAA KUNNAA LAHUU MUQRINIIN. WA INNAA ILAA RABBINAA LAMUNQALIBUUN. ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA FIl SAFARINAA HAADZA, ALBIRRA WATTAQWAA, WAMINAL ‘AMALI MAA TARDHO. ALLAAHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA SAFARANAA HAADZAA WATHWI ANNAA BU’DAH. ALLAAHUMMA ANTAS SHAAHIBU FISSAFARI WAL KHALIIFATU FIL AHLI. ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN WATSAAIS SAFARI WAKA ‘AABATIL MANZHORI ‘WASUU ILMUNQALABI FIL MAALI WAL AHLI.
Artinya :
Dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang menganugerahi kami kemampuan memanfaatkan (kendaraan) ini, sedang kami sendiri (tanpa pertolonganNya) tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan kita, kita pasti akan kembali. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, anugerahilah kami dalam perjalanan ini, kebajikan dan ketaqwaan, serta usaha yang Engkau ridhai Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan perpendeklah jaraknya. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan, dan Engkau pula Pelindung bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kesulitan perjalanan, kesuraman pandangan, serta bencana menyangkut harta dan keluarga.
(Dari Doa Nabi Muhammad SAW)

Doa yang lebih lengkap

Doa saat berangkat dari rumah

Bismillahi, tawakkaltu alallah, walaa haula walaa quwwata illa billaah. Allahumma innii a'uudzu bika an adhilla au uddhalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhalaau yujhala'alaiya.

Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah,dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan ijin Allah,aku berlindung kepada-Mu dari sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, dan juga dari kebodohan atau dibodohi orang.

Doa saat duduk dikendaraan

Bismillah alhamdulillah, subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun. alhamdulillah 3x,Allahu akbar 3x

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. maha suci Allah yang mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedang kami pasti akan kembali lepada tuhan kami itu. segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar.

Doa saat pulang ke rumah

Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahu mauqriniin wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibun. Allaahumma innaa nasaluka fil safarinaa haadzal birra wattaqwa waminal 'amali maa tardlaa. Allaahumma hawwin 'alainaa safaranaa haadzaa waathwu 'annaa bu'dah. Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaliifatu fil ahli.Allaahumma innii a'uudzuu bika min wa 'tsaais safari wa ka aabatil munqalabi wa suu'il mandhari fil ahli wal maal. Aayibuuna taaibuuna'aabiduuna lirabbinaa hamiduun.

Maha suci Allah yang telah mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedang kami sendiri tiada kan mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohonkan kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketaqwaan, serta segala yang Tuhan ridhoi dari amal perbuatan. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan, wakil sejati bagi keluarga.Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali dan mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan buruk. Kami pulang seraya bertaubat dan berbakti dan tetap memuji kepada Tuhan kami.

Peringatan Allah SWT bagi Umatnya Menurut Al-Quran

Dan janganlah engkau berjalan dibumi ini dengan congkak, sebab engkau tidak akan mampu membelah bumi, tidak pula akan pula dapat menjulang setinggi gunung. ( Alquran 17 : 37 )

...Janganlah engkau berjalan dimuka bumi ini dengan angkuh, Allah sungguh-sungguh tidak senang terhadap semua orang yang sombong dan angkuh. ( Alquran 31 : 18 )

...Lagi pula janganlah mempergunakan kesempatan yang ada padamu untuk berbuat kerusuhan di muka bumi, sebab Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusuhan. ( Alquran 28 : 77 )

Post a Comment